AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

W dniu 25 października 2021 roku Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 11 października 2021 r. do 25 października 2021 r.

Łącznie do Biura Stowarzyszenia wpłynął: 1 wniosek w ramach: 1 naboru na łączną kwotę: 421 435,40 zł (105 358,85 EUR).

W ramach naboru 16/2021 na operację w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia: 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" wpłynął: 1 wniosek na łączną kwotę: 421 435,40 zł (105 358,85 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 421 435,40 zł (105 358,85 EUR).

W Biurze Stowarzyszenia trwa obecnie wstępna weryfikacja wniosków.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl