Zarząd Stowarzyszenia

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

Prezes Zarządu - Janusz Woźniak

Wiceprezes Zarządu - Sławomir Buk

Skarbnik Stowarzyszenia - Danuta Gomulec

Sekretarz Zarządu - Magdalena Zygmunt

Członek Zarządu - Aurelia Jakubowska

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl