LEKCJE "OBCUJEMY Z PRZYRODĄ" ZA NAMI

IMG 1120W związku z realizacją Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" odbyły się wydarzenia promocyjno-aktywizacyjne oparte o lokalne dziedzictwo przyrodnicze terenu LGD - Lekcje "Obcujemy z przyrodą".

Uczestnikami lekcji były dzieci i młodzież z 3 Szkół Podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny".

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

szkolenieEESzanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Dolina Wełny" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie "Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej Wniosku o przyznanie pomocy w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej"

Szkolenie skierowane są dla wszystkich Przedsiębiorców przedsięwzięcia 2.1.2 "Rozwijanie działalności gospodarczej" w zakresie Wypełniania Wniosku o  przyznanie pomocy.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

ogloszenie nabor
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w terminie od 16 października do 30 października 2020 roku na:

"Rozwijania działalności gospodarczej"...

UWAGA!!! 05-07.10.2020 BIURO LGD NIECZYNNE!!!

zamkniete

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" w związku z realizacją Planu Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniach 04 - 07 października 2020 roku (niedziela-środa) organizuje wyjazd informacyjno-edukacyjny na Podlasie. 

Potencjalnymi uczestnikami wydarzenia będą organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, lokalni liderzy/liderki, członkowie LGD oraz osoby z grupy defaworyzowanej na rynku pracy określonej w LSR.

Biuro Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w tych dniach będzie NIECZYNNE.

KOLEJNY PROJEKT WSPÓŁPRACY PRZED NAMI...

unnamedW dniu 25 września 2020 roku, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska podpisany został List intencyjny pomiędzy partnerami projektu Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Lokalną Grupa Działania Gościnna Wielkopolska w Pępowie oraz Stowarzyszeniem "Dolina Wełny", który dotyczy kolejnego Projektu Współpracy.

STOWARZYSZENIE "DOLINA WEŁNY" ZAPRASZA NA LEKCJE "OBCUJEMY Z PRZYRODĄ"

IMG 1120W związku z realizacją Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" chcielibyśmy poinformować Państwa o wydarzeniu promocyjno-aktywizacyjnym opartym o lokalne dziedzictwo przyrodnicze terenu LGD - "Obcujemy z przyrodą".

Potencjalnymi uczestnikami wydarzenia będą dzieci i młodzież z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny".

ZAPRASZAMY NA WYJAZD ŚLADAMI MIEJSC UNESCO

GRANTYSzanowni Mieszkańcy Gminy Margonin,

Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa zaprasza na realizację trzeciego grantu w ramach Projektu Grantowego pn. „Dolina Wełny, czyli rozwój, aktywizacja, innowacja i promocja".

„Wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży Śladami miejsc UNESCO" organizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa który, odbędzie się w dniach 28 - 29 września 2020 r.

WYJAZD INFORMACYJNO-EDUKACYJNY NA PODLASIE

autobus 2 gifW związku z realizacją Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" chcielibyśmy poinformować Państwa o wydarzeniu informacyjno-edukacyjnym opartym na poznaniu innowacyjnych rozwiązaniach partnerskiej współpracy i wymianie doświadczeń - Wyjazd informacyjno-edukacyjny na Podlasie.

Potencjalnymi uczestnikami wydarzenia będą organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, lokalni liderzy/liderki, członkowie LGD oraz osoby z grupy defaworyzowanej na rynku pracy określonej w LSR.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

dokuemnty w biurze

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” planuje przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w drugim półroczu 2020 roku (PAŹDZIERNIK) na:

  • Operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 2 c – rozporządzenia LSR „Rozwijanie działalności gospodarczej”

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE STOWARZYSZENIA ORAZ PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM NABORÓW

doradztwo leasingoweStowarzyszenie "Dolina Wełny" przypomina i zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na bezpłatne godziny doradcze.

Indywidualne doradztwo odbywa się w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Stowarzyszenia "Dolina Wełny", który jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "LEADER 2014-2020".

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!