INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

dokuemnty w biurze

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” planuje przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w miesiącu LUTYM 2022 roku na:

  • Operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a - rozporządzenia LSR "Podjęcie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.1 "Podejmowanie dzialalnośi gospodarczej".

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA...

zamknieteLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" uprzejmie informuje, że w dniu 07 stycznia 2022 roku (piątek) Biuro Stowarzyszenia "Dolina Wełny" będzie NIECZYNNE, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 56/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Stowarzyszeniu "Dolina Wełny" w roku 2022.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

BOŻE NARODZENIE 2021

zyczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

zapytanieSzanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza Wykonawców do składania ofert dotyczących:

  • przeprowadzenia warsztatów rękodzieła regionalnego

dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny".

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 17/2021/G

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 7 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 17/2021/G "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" - przedsięwzięcie 3.1.2.

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 16/2021/G

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 7 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 16/2021/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" - przedsięwzięcie 1.2.4.

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 15/2021/G

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 7 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 15/2021/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" - przedsięwzięcie 1.1.2.

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA - NABÓR NUMER 16/2021

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 7 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer 16/2021 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej".

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl