INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

ogloszenie nabor
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w terminie od 27 czerwca do 11 lipca 2022 roku na:

"Rozwijanie działalności gospodarczej"

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE STOWARZYSZENIA

doradztwo leasingoweStowarzyszenie "Dolina Wełny" przypomina i zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zbliżającym się naborze wniosków na bezpłatne godziny doradcze.

Indywidualne doradztwo odbywa się w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Stowarzyszenia "Dolina Wełny", który jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "LEADER 2014-2020".

WAŻNA INFORMACJA - 5-6 MAJA 2022. 

zamknieteLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" uprzejmie informuje, że w dniu 5 MAJA 2022 roku (czwartek) Biuro będzie CZYNNE do godziny 11.00. Natomiast w dniu 6 MAJA 2022 roku (piątek) Biuro Stowarzyszenia "Dolina Wełny" będzie NIECZYNNE.

KOLEJNY NORDIC WALKING Z DOLINĄ WEŁNY ZA NAMI

NW 214

Stowarzyszenie "Dolina Wełny" realizując zadania aktywizacyjne, w dniu 23 kwietnia 2022 r. zorganizowała wraz z Miastem i Gminą Skoki "Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny".

Głównym celem było ukazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Skoki oraz całego terenu LGD Stowarzyszenia "Dolina Wełny", propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki, rekreacji oraz wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez Nordic Walking.

WAŻNA INFORMACJA - 2 MAJA BIURO NIECZYNNE!!!

zamknieteLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" uprzejmie informuje, że w dniu 2 MAJA 2022 roku (poniedziałek) Biuro Stowarzyszenia "Dolina Wełny" będzie NIECZYNNE.

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA - NABÓR NUMER 19/2022

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 22 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer 19/2022  "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA - NABÓR NUMER 18/2022

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 22 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer 18/2022  "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA - NABÓR NUMER 17/2022

PROW 2014 2020 logo kolorW dniu 22 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer 17/2022  "Podejmowanie działalności gospodarczej".

ZAPRASZAMY NA FESTIWAL NORDIC WALKING Z DOLINĄ WEŁNY

unnamedLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" wraz z Urzędem Miasta i Gminy Skoki mają przyjemność zaprosić Państwa na kolejny "Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny".

Festiwal Nordic Walking odbędzie się 23 kwietnia 2022 roku (sobota), miejsce startu i mety przy Hali Sportowej w Skokach ul. Rogozińska 1.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl