PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z oceny i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 08 grudnia 2020 r., na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 13/2020  w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

Nabór 14/2020  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"  

Nabór 15/2020  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z PONOWNEJ OCENY I WYBORU

Protokół z ponownej oceny oceny i wyboru wniosku DW.RD.IX.1.19, którego protest został uwzględniony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zgodny z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 9/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Protokół z procedury odwoławczej od oceny i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 9/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół Nr 1/2019/G z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Dolina Wełny" z dnia 17.07.2019 r. dotyczący oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" w ramach: 

Nabór 10/2019/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. "Rozwój obiektów kulturalnych"

Nabór 11/2019/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny"

Nabór 12/2019/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.4. "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu"

Nabór 13/2019/G  "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Nabór 14/2019/G  "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny"

PROTOKÓŁ - Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 17.07. 2019 r., które miało na celu ocenę i wybór operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach:

Naboru 9/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. "Rozwój działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół Nr 1/2017/G z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Dolina Wełny" z dnia 17.10.2017 r. dotyczący oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" w ramach: 

Nabór 1/2017/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. "Rozwój obiektów kulturalnych"

Nabór 2/2017/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny"

Nabór 3/2017/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.4. "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu"

Nabór 4/2017/G  "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Nabór 5/2017/G  "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 08.05. br., które miało na celu zatwierdzenie zmian w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach:

Naboru 4/2017  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ - Załącznik

PROTOKÓŁ Z PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Protokół z procedury odwoławczej od oceny i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 1/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowania działalności gospodarczej"  

Nabór 2/2017  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z oceny i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniach 22.03. oraz 28.03. br. - na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 1/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowania działalności gospodarczej" 

Nabór 2/2017  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

Nabór 3/2017  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej" 

Nabór 4/2017  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ po zmianach w dn. 08.05.Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl