AKTUALNOŚCI

WARSZTATY OGRODNICZE Z ELEMENTAMI PERMAKULTURY ZA NAMI...

W sobotę 16 października 2021 roku, odbyły się Warsztaty ogrodnicze z elementami permakultury pn. "Rabaty warstwowe i gildie roślinne w praktyce" z grupą 16 uczestników zorganizowane przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Bonus Locus".

Polem działania była siedziba Stowarzyszenia "Bonus Locus" - teren pod adresem Kamienica 26, 62-113 Kamienica. Warsztaty podzielone były na dwa bloki tematyczne: rabaty warstwowe i gildie roślinne.

Więcej informacji w załączonym podsumowaniu: Załącznik

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz Pani Joannie Bilskiej za tak ciekawie przeprowadzone warsztaty!!!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl