↓↓ ROZLICZENIE GRANTÓW 2018 ↓↓

Szanowni Grantobiorcy,

Naborów numer: 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G oraz 9/2018/G w ramach Projektu Grantowego pn."Piękna Dolina Wełny" - organizacja wydarzeń o znaczeniu lokalnym promującym obszar. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i ekreacyjnej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji, podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR", przypominamy o zbliżającym się w miesiącu październiku terminie składania Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania.

Wszystkie niezbędne informacje co do terminu i innych wiadomości znajdują się w Umowie o powierzenie grantu w § 7 pn. "Wniosek o rozliczenie grantu".

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 1. Wniosek o rozliczenie grantu - Załącznik
 2. Sprawozdanie z realizacji grantu - Załącznik

W razie problemów lub pytań służymy pomocą bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia oraz telefonicznie lub mailowo!

OGŁOSZENIE NUMER 14/2019/G

Nabór numer 14/2019/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 - rozporządzenia LSR1 "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych", przedsięwzięcie 3.2.1 "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik 
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 13/2019/G

Nabór numer 13/2019/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR1 "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", przedsięwzięcie 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik 
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - Załącznik
 6. Oświadczenie o trwałości grantu - Załącznik
 7. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 8. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 9. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 10. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 12/2019/G

Nabór numer 12/2019/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - rozporządzenia LSR1 "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych", przedsięwzięcie 1.2.4 "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik 
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 11/2019/G

Nabór numer 11/2019/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - rozporządzenia LSR1 "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych", przedsięwzięcie 1.2.1 "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik 
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 10/2019/G

Nabór numer 10/2019/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - rozporządzenia LSR1 "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych", przedsięwzięcie 1.1.2 "Rozwój obiektów kulturalnych".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik 
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 9/2019

Nabór numer 9/2019 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c - rozporządzenia LSR "Rozwijanie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.2 "Rozwijanie dzialalnośi gospodarczej"

9.0. Ogłoszenie - Załącznik

9.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwijania działalności gospodarczej - Załącznik

9.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

9.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

9.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

9.5. Wzór protestu - Załącznik

Wniosek do pobrania ze strony ARiMR - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 OGŁOSZENIA O NABORACH 2019 ↑

OGŁOSZENIE NUMER 9/2018/G

Nabór numer 9/2018/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 - rozporządzenia LSR1 "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych", przedsięwzięcie 3.2.1 "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 8/2018/G

Nabór numer 8/2018/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR1 "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", przedsięwzięcie 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd