OGŁOSZENIE NUMER 9/2018/G

Nabór numer 9/2018/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 - rozporządzenia LSR1 "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych", przedsięwzięcie 3.2.1 "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 8/2018/G

Nabór numer 8/2018/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR1 "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", przedsięwzięcie 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 7/2018/G

Nabór numer 7/2018/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - rozporządzenia LSR1 "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych", przedsięwzięcie 1.2.1 ""Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny"".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 6/2018/G

Nabór numer 6/2018/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - rozporządzenia LSR1 "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych", przedsięwzięcie 1.1.2 "Rozwój obiektów kulturalnych".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Procedura grantowa - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 8/2018

Nabór numer 8/2018 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", Przedsięwzięcie 3.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

8.0. Ogłoszenie - Załącznik

8.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Załącznik

8.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

8.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

8.4. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Załącznik

8.5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

8.6. Wzór protestu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 7/2018

Nabór numer 7/2018 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", Przedsięwzięcie 1.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

7.0. Ogłoszenie - Załącznik

7.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Załącznik

7.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

7.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

7.4. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Załącznik

7.5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

7.6. Wzór protestu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 6/2018

Nabór numer 6/2018 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c - rozporządzenia LSR "Rozwijanie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.2 "Rozwijanie dzialalnośi gospodarczej"

6.0. Ogłoszenie - Załącznik

6.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwijania działalności gospodarczej - Załącznik

6.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

6.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

6.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

6.5. Wzór protestu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 5/2018

Nabór numer 5/2018 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a - rozporządzenia LSR "Podjęcie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.1 "Podejmowanie dzialalnośi gospodarczej"

5.0. Ogłoszenie - Załącznik

5.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu podejmowania działalności gospodarczej - Załącznik

5.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

5.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

5.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

5.5. Wzór protestu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 5/2017/G

Nabór numer 5/2017/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 - rozporządzenia LSR1 "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych", przedsięwzięcie 3.2.1 "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

OGŁOSZENIE NUMER 4/2017/G

Nabór numer 4/2017/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", przedsięwzięcie 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej".

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
 2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
 3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
 5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
 6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
 8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!