AKTUALNOŚCI

 ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

W dniu 25 października 2021 roku LGD Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zakończyła nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Nabór trwał od 11 października 2021 r. do 25 października 2021 r.

Łącznie do Biura Stowarzyszenia wpłynęło: 9 wniosków w ramach: 3 naborów na łączną kwotę: 158 692,06 zł (39 673,01 EUR).

W ramach naboru 15/2021/G na operację w zakresie: "Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2 "Rozwój obiektów kulturalnych" wpłynęły: 3 wnioski na łączną kwotę: 51 058,56 zł (12 764,64 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 73 136,52,00 zł (18 284,13 EUR).

W ramach naboru 16/2021/G na operację w zakresie: "Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia: 1.2.4 "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu" wpłynął: 1 wniosek na łączną kwotę: 15 000,00 zł (3 750,00 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 16 637,96,00 zł (4 159,49 EUR).

W ramach naboru 17/2021/G na operację w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia: 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" wpłynęło: 5 wniosków na łączną kwotę: 92 633,50 zł (23 158,37 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 129 047,52 zł (32 261,88 EUR).

W Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" trwa obecnie wstępna weryfikacja wniosków.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl