AKTUALNOŚCI

WIZYTA STUDYJNA W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY "OSIODŁANA KRAINA"

W dniach 9-12 kwietnia 2024 r. odbyła się wizyta studyjna pokazująca doświadczenia i przykłady realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez  MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. – partnera zagranicznego projektu oraz dobre praktyki i przykłady realizacji działań na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie w ramach Międzynarodowego Projektu Współpracy "Osiodłana Kraina".

Na terenie Partnerów projektu współpracy powstało wiele inwestycji finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez sektor publiczny, społeczny, gospodarczy zarówno w poprzedniej jak i obecnej perspektywie, które zdecydowanie wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności obszaru, eksponując jego walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz potencjał ludzki np. rękodzielnicy, twórcy ludowi, KGW, zespoły ludowe itp.

Celem operacji było zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby historyczne, kulturowe, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promowały „dobre praktyki”.

Dobre praktyki to działania, które w konkretny i pozytywny sposób dają rezultaty, zawierają także potencjał innowacyjności, mogą być powtarzalne i możliwe do zastosowania w podobnych warunkach, miejscach. Projekt pokazał zupełnie nowe, innowacyjne na obszarze wszystkich partnerów podejście do turystyki, poprzez rozproszenie ruchu turystycznego z miejsc mocno obleganych do miejsc równie atrakcyjnych i mniej obleganych.

Zorganizowano wiizytę studyjną dla 45 osób u Partnera czeskiego oraz na obszarze Partnerstwa Izerskiego jako klasyczną formę grupowej wyprawy edukacyjnej, która wpłynęła na zwiększenie wiedzy uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, efektywne pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym a także posiadają zdolność do angażowania do współpracy różnych podmiotów, środowisk i organizacji.

Wizyta studyjna była nie tylko owocna pod względem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również okazją do budowania relacji i współpracy międzynarodowej w obszarze pracy społecznej i integracji społecznej.

Bardzo dziękujemy partnerom projektu za gościnę!

Zdjęcia dostępne w zakładce Galeria: http://www.dolinawelny.pl/galeria/647-wizyta-studyjna-osiodlana-kraina-09-12-04-2024

Wizyta Studyjna w ramach Międzynarodowego Projektu Współpracy "Osiodłana Kraina" współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl