PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z oceny i wybór operacji dofinansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 29 sierpnia 2023 r., na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 21/2023  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z oceny i wybór operacji dofinansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 31 sierpnia 2022 r., na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 20/2022  w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z oceny i wybór operacji dofinansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 22 kwietnia 2022 r., na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 17/2022  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowanie działalności gospodarczej"

Nabór 18/2022  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

Nabór 19/2022  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

Sprostowanie do Protokołu Nr 1/2022 (19.01.2023)Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół Nr 1/2021/G z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Dolina Wełny" z dnia 07.12.2021 r. dotyczący oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" w ramach: 

Nabór 15/2021/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. "Rozwój obiektów kulturalnych"

Nabór 16/2021/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.4. "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu"

Nabór 17/2021/G  "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ - Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z oceny i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 07 grudnia 2021 r., na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 16/2021  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z oceny i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 08 grudnia 2020 r., na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 13/2020  w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

Nabór 14/2020  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"  

Nabór 15/2020  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z PONOWNEJ OCENY I WYBORU

Protokół z ponownej oceny oceny i wyboru wniosku DW.RD.IX.1.19, którego protest został uwzględniony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zgodny z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 9/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Protokół z procedury odwoławczej od oceny i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.:

Nabór 9/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół Nr 1/2019/G z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Dolina Wełny" z dnia 17.07.2019 r. dotyczący oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" w ramach: 

Nabór 10/2019/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. "Rozwój obiektów kulturalnych"

Nabór 11/2019/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny"

Nabór 12/2019/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.4. "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu"

Nabór 13/2019/G  "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Nabór 14/2019/G  "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny"

PROTOKÓŁ - Załącznik

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 17.07. 2019 r., które miało na celu ocenę i wybór operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach:

Naboru 9/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. "Rozwój działalności gospodarczej"

PROTOKÓŁ -  Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl