OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer: 21/2023 przez Radę Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 29 sierpnia 2023 r.

Nabór 21/2023  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer: 20/2022 przez Radę Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 31.08.2022 r.

Nabór 20/2022  w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. "Rozwijanie działalności gospodarczej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naborów numer: 17/2022, 18/2022 i 19/2022 przez Radę Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 22.04.2022 r.

Nabór 17/2022  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowanie działalności gospodarczej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 18/2022  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 19/2022  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH 2021

Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 07.12.2021 r. dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego:

Nabór 15/2021/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. "Rozwój obiektów kulturalnych"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 16/2021/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.4. "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 17/2021/G  "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer: 16/2021, przez Radę Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 07.12.2021 r.

Nabór 16/2021  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naborów numer: 13/2020, 14/2020 oraz 15/2020, przez Radę Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 08.12.2020 r.

Nabór 13/2020  w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. "Rozwijanie działalności gospodarczej”

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 14/2020  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 15/2020  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

PROTOKÓŁ - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naborów numer: 10/2019, 11/2019 oraz 12/2019, przez Radę Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 17.01.2020 r.

Nabór 10/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowanie działalności gospodarczej”

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 11/2019  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 12/2019  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

PROTOKÓŁZałącznik

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH 2019

Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego:

Nabór 10/2019/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. "Rozwój obiektów kulturalnych"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 11/2019/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 12/2019/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.4. "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 13/2019/G  "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 14/2019/G  "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Oceny i wyboru operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru numer 9/2019 "Rozwijanie działalności gospodarczej" przez Radę Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w dniu 17.07.2019 r.

Nabór 9/2019  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej”

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pommocy oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Ocena i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 10.04. 2018 r. - na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.

Nabór 5/2018 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowania działalności gospodarczej" 

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 6/2018  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 7/2018  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

Nabór 8/2018  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania – Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl