OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NUMER 17/2021/G

Nabór numer 17/2021/G na operacje zgodne z zakresem peracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR1 "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", przedsięwzięcie 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej".

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - Załącznik
  2. Kryteria wyboru grantobiorcy - Załącznik
  3. Procedura grantowa - Załącznik
  4. Formularz wniosku o powierzenie grantu - Załącznik
  5. Formularz umowy powierzenia grantu - Załącznik
  6. Deklaracja wekslowa i weksel - Załącznik
  7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu - Załącznik
  8. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl