AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

W dniu 28 lutego 2022 roku Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 14 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Łącznie do Biura Stowarzyszenia wpłynęło: 21 wniosków w ramach: 3 naborów na łączną kwotę: 3 345 323,02 zł (836 330,74 EUR).

W ramach naboru 17/2022 na operację w zakresie: "Podejmowania działalności gospodarczej" wpłynęło: 14 wniosków na łączną kwotę: 1 400 000,00 zł (350 000,00 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 1 207 773,44 zł (301 943,36 EUR).

W ramach naboru 18/2022 na operację w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia: 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej" wpłynął: 1 wniosek na łączną kwotę: 363 403,26 zł (93 350,81 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 373 909,36 zł (93 477,34 EUR).

W ramach naboru 19/2022 na operację w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia: 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" wpłynęło: 6 wniosków na łączną kwotę: 1 571 919,76 zł (392 979,93 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 1 458,742,20 zł (364 685,55 EUR).

W Biurze Stowarzyszenia trwa obecnie wstępna weryfikacja wniosków.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl