AKTUALNOŚCI

 

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W ANKIECIE SATYSFAKCJI

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w związku z podpisanie Umowy ramowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zobowiązana jest do monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej Poziom satysfakcji mieszkańców.

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w Państwa Gminie. Ankieta jest anonimowa.

Link do Ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6742a304&&b=17e910156f&&c=77248efe

 

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl