AKTUALNOŚCI

LEKCJE "OBCUJEMY Z PRZYRODĄ" ZA NAMI

W związku z realizacją Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" odbyły się wydarzenia promocyjno-aktywizacyjne oparte o lokalne dziedzictwo przyrodnicze terenu LGD - Lekcje "Obcujemy z przyrodą".

Uczestnikami lekcji były dzieci i młodzież z 3 Szkół Podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny".

Efektem działania była integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży, a także wzrost zainteresowania lokalnym dziedzictwem przyrodniczym obszaru LGD.

Lekcje z przyrodą odbyły się w następujących szkołach:

  • 14.09.2021 r. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie, gm. Wapno

1   2   3

4   5   6

  • 17.09.2021 r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, gm. Margonin

1   2   3

4   5   6

  • 28.09.2021 r. Szkoła Podstawowa Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym, gm. Mieścisko     

1   2   3

4   5   6

Wszystkim dzieciom dziękujemy za zaangażowanie i chęć udziału w naszym przedsięwzięciu oraz życzymy dalszych sukcesów w poszerzaniu swojej wiedzy przyrodniczej.

Serdeczne podziękowania za przeprowadzenie Lekcji "Obcujemy z przyrodą" składamy Naszemu Przyjacielowi Bartoszowi Krąkowskiemu i życzymy dalszej owocnej współpracy z naszym LGD.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl