AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” planuje przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2021 roku na:

  • Operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 – rozporządzenia LSR „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”,
  • Operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 – rozporządzenia LSR „Nabór wniosków o powierzenie grantów” w następujących przedsięwzięciach:
  1. 1.1.2 „Rozwój obiektów kulturalnych”,
  2. 1.2.4 „Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu”,
  3. 3.1.2 „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.

Kolejne informacje oraz niezbędne dokumenty będą zamieszczone na stronie internetowej po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl