AKTUALNOŚCI

TRZECI PROJEKT GRANTOWY RÓWNIEŻ JUŻ ROZLICZONY!!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że rozliczyła już również trzeci projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Dolina Wełny czyli rozwój, aktywizacja, innowacja i promocja".

W naborze wzięło udział 16 Grantobiorców, czego efektem było: doposażenie 4 podmiotów działających w sferze kultury, 4 operacje dotyczyły aktywizacji mieszkańców, doposażenie 6 podmiotów w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 2 operacje w ramach promocji walorów obszaru „Doliny Wełny”.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 300 tysięcy złotych. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na realizację operacji wyniosła 253 745,00 złotych.

Poniżej przedstawiamy mapę naszych zrealizowanych grantów wraz z opisami – https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LF4296pix8YWtlcEDwnh8coywLMSf84s&usp=sharing

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w przeprowadzonym naborze projektów grantowych!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl