AKTUALNOŚCI

 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

W dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Agroturystyce "Biesiada" Państwa Miętkiewskich, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2020 rok przedstawił Prezes Zarządu Janusz Woźniak, zaś sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Sabina Borowska – Księgowa Stowarzyszenia reprezentująca Biuro Rachunkowe „PERFECT”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zaprezentował Przewodniczący Komisji Pan Leonard Przesławski i on też wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za ro 2020, co Walne Zebranie Członków uczyniło.

Prezes Zarządu Janusz Woźniak przedstawił też sprawozdanie z pracy Zarządu i Stowarzyszenia "Dolina Wełny" za 2020 rok oraz plany na rok 2021, które zostały przez Walne Zebranie przyjęte.

Więcej dokumentów z Walnego Zebrania Sprawozdawczego znajduje się w zakładce "WALNE ZEBRANIA" http://www.dolinawelny.pl/walne-zebrania-czlonkow

Dziękujemy wszystkim za Członkom za czynny udziałw Zebraniu!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl