AKTUALNOŚCI

 INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu przekazujemy do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Aneksy wprowadzające zmiany wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. będą zawierane na wniosek beneficjenta (SW nie będzie składał ofert zmiany umowy).

Aneks - http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/D_Aneks_19.2_Inne-W%C5%82asne_COVID.pdf

Przesłany dokument został również opublikowany na stronach internetowych www.dprow.umww.pl oraz www.arimr.gov.pl.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl