AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

- Umowa o przyzanie pomocy 8z - http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/Umowa_19.2_inne_w%C5%82_wer.8z-1.pdf

Pragniemy jednocześnie wyjaśnić, iż ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

-        Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/za%C5%82.-nr-6_O%C5%9Bwiadcz.-o-wyra%C5%BC.-zgody_8z.pdf

-        Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej 

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/za%C5%82.-nr-7-O%C5%9Bwiadczenie_ma%C5%82%C5%BC_8z.pdf

-        Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/za%C5%82.-nr-8-O%C5%9Bwiadczenie_wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82ascicel_8z.pdf

-        Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/za%C5%82.-nr-9_Deklaracja-ma%C5%82%C5%BCo_wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82.O%C5%9Bwiadcz.-o-wyra%C5%BC.-zgody_8z.pdf

-        Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/za%C5%82.-nr-10_RODO_8z.pdf

Do nowego formularza umowy przestaje obowiązywać aneks zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Tym samym, podobnie jak w przypadku nowego formularza umowy, nie będzie miał zastosowania już aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy z ww. aneksu zostały zawarte w aktualnym wzorze formularza aneksu do umowy. Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia wykonawczego 19.2, Samorząd Województwa złoży beneficjentom ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

Przesłane dokumenty zostały również opublikowane na stronach internetowych www.dprow.umww.pl oraz www.arimr.gov.pl.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl