STAN REALIZACJI I EFEKTYWNOŚĆ WDRAŻANIA LSR W LATACH 2016-2019

logo

Szanowni Państwo - Mieszkańcy obszaru LGD,

W załączniku umieszczamy dla Państwa informację o głównych założeniach LSA na lata 2016-2019 oraz o stanie realizacji i efektach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym o poziomie realizacji celów LSR i poszczególnych wskaźników.

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA - BOŻE NARODZENIE 2019

Kartka

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LSR

logo

Przypominamy, iż wszystkie działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny", mają na celu systematyczną realizację założeń LSR na lata 2016-2023: celów i przedsięwzięć oraz przyporządkowanych im wskaźników.

Intensywność prowadznia naborów oraz wybór typu operacji, ustalany jest w taki sposób, aby Stowarzyszenie uzyskiwało wymagany poziom realizacji wskaźników w kluczowych momentach ich pomiaru.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę ukazującą: cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia, które po osiągnięciu pozwolą urzeczywistnić wizje naszego obszaru.

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA...

zamknieteLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" uprzejmie informuje, że w dniach 23 i 24 grudnia 2019 roku (poniedziałek i wtorek) Biuro Stowarzyszenia "Dolina Wełny" będzie czynne w godzinach od 07.00 do 12.00, natomiast w dnia 27 grudnia Biuro będzie NIECZYNNE.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

szkolenieEE
W ramach realizacji Planu Szkoleń dla Pracowników Biura Stowarzyszenia "Dolina Wełny", w dniu 13 grudnia br. (piątek) o godz. 9.00 w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" odbyło się szkolenie dla pracowników Biura.

Szkolenie odbyło się w zakresie "Zasady dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia "Dolina Wełny"". W szkoleniu wzięło udział 3 pracowników Biura.

SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW

szkolenieW ramach realizacji Planu Szkoleń dla Potencjalnych Beneficjentów w ramach Poddziałania 19.2, w dniu 12 grudnia br. o godzinie 10.00 odbyły się szkolenia dla Grantobiorców pn. "Zasady wypełniania dokumentacji rozliczeniowej Wniosku o płatność w zakresie: Projektów grantowych".

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ROZLICZANIA PROJEKTÓW

szkolenieW ramach realizacji Planu Szkoleń dla Potencjalnych Beneficjentów w ramach Poddziałania 19.2, w dniu 11 grudnia br. o godzinie 9.00 odbyło się szkolenie dla Beneficjentów - przedsiębiorców z terenu Stowarzyszenia "Dolina Wełny".

Szkolenie pn. "Zasady wypełniania dokumentacji rozliczeniowej Wniosku o płatność w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej" dotyczyło wypełniania wniosku o płatność, a także wszystkich niezbędnych załączników.

SZKOLENIE Z ROZLICZANIA GRANTÓW

szkolenieEESzanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Dolina Wełny" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych grantobiorców na bezpłatne szkolenie "Zasady wypełniania dokumentacji rozliczeniowej Wniosku o płatność w zakresie projektów grantowych"Szkolenie skierowane jest dla grantobiorców, którzy realizują granty i są przed złożeniem wniosku o płatność w ramach projektu grantowego.

Termin szkolenia: 12 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 więcej informacji na plakacie: Załącznik

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

szkolenieEESzanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Dolina Wełny" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie "Zasady wypełniania dokumentacji rozliczeniowej Wniosku o płatność w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej"

Szkolenie skierowane są dla wszystkich Przedsiębiorców przedsięwzięcia 2.1.2 "Rozwijanie działalności gospodarczej" w zakresie Wypełniania Wniosku o płatność.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW

szkolenieEESzanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Dolina Wełny" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Beneficjentów na bezpłatne szkolenie "Zasady wypełniania dokumentacji rozliczeniowej Wniosku o płatność w zakresie Podejmowania działałności".

Szkolenie skierowane są dla wszystkich Beneficjentów przedsięwzięcia 2.1.1 "Podejmowanie działałności gospodarczej" w zakresie Wypełniania Wniosku o płatność.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!