OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego:

Nabór 1/2017/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. "Rozwój obiektów kulturalnych"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 2/2017/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 3/2017/G  "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" w ramach przedsięwzięcia 1.2.4. "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 4/2017/G  "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

Nabór 5/2017/G  "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. "Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny"

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Ocena i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniach 22.03. oraz 28.03. br. - na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.

Nabór 1/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowania działalności gospodarczej" 

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

 

Nabór 2/2017  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

 

Nabór 3/2017  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

 

Nabór 4/2017  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania – Załącznik

WYKAZ OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Wykaz operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" - na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.

Nabór 1/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowania działalności gospodarczej" Załącznik

Nabór 2/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej" Załącznik

Nabór 3/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabou wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej" Załącznik

Nabór 4/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabou wniosków w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"  Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl