AKTUALNOŚCI

 PROJEKT GRANTOWY NR 4 STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

Projekt Grantowy pod nazwą "Podnoszenie wiedzy, innowacja i ochrona środowiska, rozwój obiektów i podmiotów kulturalnych oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" w ramach 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w aramach strategii rozwoju lokalego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, którego celem było 

zwiększenie poziomu, dostępności i atrakcyjności wydarzeń kulturalnych i społecznych poprzez wyposażenie obiektów i podmiotów kulturalnych, wzrost wiedzy i świadomości wśród mieszkańców w zakresie innowacyjnych działań z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację zadań w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

realizowany był w okresie 01.07.2022 - 16.05.2023 na kwotę 144 606,00 zł.

Realizowane zadania w ramach Projektu Grantowego:

  • Zadanie Nr 1: "Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Morakowie w celu rozwoju obiektów kulturalnych"
  • Zadanie Nr 2: "Zwiększenie atrakcyjności wydarzeń kulturalnych i podniesienie poziomu integracji społecznej dzięki odpowiedniemu zapleczu organizacyjnemu"
  • Zadanie Nr 3: "Wyposażenie zaplecza organizacyjnego Fundacji Pro Kultury"
  • Zadanie Nr 4: "Robimy dobry klimat"
  • Zadanie Nr 5: "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego"
  • Zadanie Nr 6: "Strefa aktywności fizycznej w Kamionku - Plac zabaw"
  • Zadanie Nr 7: "Modernizacja masztu flagowego Klubu Żeglarskiego"
  • Zadanie Nr 8: "Stworzenie dostępnej dla społeczności strefy aktywnej i bezpiecznej rekreacji oraz turystyki"

TABLICA INFORMACYJNA - Załącznik

TABLICA GRANT 4

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl