AKTUALNOŚCI

UMOWA NA WDRAŻANIE LSR 2023-2027 PODPISANA

W dniu 24 stycznia 2024 rokuStowarzyszenie "Dolina Wełny" reprezentowane przez Prezesa Janusza Woźniaka oraz Skarbnik Danutę Gomulec, podpisało z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego„Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027”, umowa opiewa na łączną sumę 4 532 987,60 €.
 
Serdecznie dziękujemy za udział w tak ważnym dla nas wydarzeniu Panu Krzysztofowi Grabowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Pani Dyrektor Izabeli Mroczek, Panu Wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosławowi Maciejewskiemu, Panu Wiceprezesowi Wielkopolskiej Sieci LGD Ireneuszowi Witkowskiemu, a także Staroście Wągrowieckiemu, Burmistrzom, Wójtom, Przewodniczącym Rad Miejskich i Rad Gmin wraz ze swoimi Radnymi, Członkom Organów Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, Lokalnym Liderom i wszystkim naszym sympatykom.
 
Teraz czeka nas czas realizacji założeń i praca na rzecz naszej lokalnej społeczności.
 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za obecność i wsparcie!
 
Za materiał video dziękujemy Portalowi WRC - Panu Romanowi Kowalczewskiemu.
 
A.   B.   C.
D.   E.   G.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl