AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

W dniu 26 lipca 2023 roku Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 12 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r.

Łącznie do Biura Stowarzyszenia wpłynęły: 4 wnioski w ramach: 1 naboru na łączną kwotę: 1 181 099,70 zł (295 274,91 EUR).

W ramach naboru 21/2023 na operację w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" wpłynęły: 4 wnioski na łączną kwotę: 1 181 099,70 zł (295 274,91 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 1 189 120,24 zł (297 280,06 EUR).

W Biurze Stowarzyszenia trwa obecnie wstępna weryfikacja wniosków.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl