AKTUALNOŚCI

 INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w terminie od 12 lipca do 26 lipca 2023 roku na:

"Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"

  • Przedsięwzięcie 3.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" - ogłoszenie numer 21/2023

OGŁOSZENIA wraz z DOKUMENTACJĄ NABOROWĄ znajdują się w zakładce "NABORY WNIOSKÓW" http://dolinawelny.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl