AKTUALNOŚCI

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

W dniu 01 czerwca 2023 r. o godzinie 18.00 w Sali Bankietowej "Słowianka" w Łeknie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Dolina Wełny".

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze zmianami dotyczącymi zapisów Statutu Stowarzyszenia "Dolina Wełny", uchwaliło tekst jednolity tego dokumentu.  Ważnym punktem programu obrad było przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 wraz z załącznikami. Kolejnym punktem obrad było udzielenie przez Walne Zebranie Członków upoważnienia dla Zarządu Stowarzyszenia "Dolina Wełny" do aktualizacji i zmian w LSR itp.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom za przybycie!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl