AKTUALNOŚCI

RODZINNY RAJD ROWEROWY ZA NAMI...

W dniu 03 czerwca 2023 roku odbył się "Rodzinny Rajd Rowerowy", w ramach wydarzenia promocyjno-aktywizacyjnego zapisanego w Planie Komunikacji Stowarzyszenia "Dolina Wełny" na 2023 rok.

Cykliści zebrali się przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach, gm. Margonin. Po krótkim powitaniu, a także przybliżeniu zasad poruszania się grupą rowerową, miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli w trasę.

Na mecie rajdu czekał poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz konkursy: wiedzy o gminie Margonin, wiedzy o lesie, konkurs o ruchu drogowym oraz konkurs sprawnościowy.

Celem wydarzenia była aktywizacja lokalnej społeczności, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców obszaru LGD oraz popularyzacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rajd rowerowy współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19. "Wsparcie dla rozwoju loklnego w ramach inisjatywy LEADER" poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020. 

20230603 084814   20230603 085653

20230603 094844   20230603 103653

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl