AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

W dniu 17.05.2023 r. w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" odbyło się spotkanie Zespołu Koordynującego pracę nad Strategią. Spotkanie dotyczyło opracowania zasad monitoringu i ewaluacji.

W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu gmin członkowskich: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec, w tym przedstawicieli wszystkich sektorów, na Konsultacje Społeczne dotyczące monitoringu i ewaluacji do nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027.

Konsultacje społeczne odbywają się w punkcie konsultacyjnym czynnym od piątku (19.05.) do wtorku (23.05.) w godzinach od 10.00 do 12.00 w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, przy ul. Wachowiaka 9, (62-100) w Wągrowcu.

Informujemy również o możliwości zgłaszania uwag do niniejszych zmian. Uwagi można składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, a konsultacje dotyczące powyższego dokumentu będą trwać do dnia 23 maja 2023 r. do godz. 12.00.

PLAKAT - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl