Walne Zebrania Członków

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

W dniu 31 marca br. (piątek) o godzinie 17.00 w Restauracji „KOMFORT” w Margoninie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2016 rok przedstawił Prezes Zarządu Janusz Woźniak, zaś sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Sabina Borowska – reprezentująca Biuro Rachunkowe „PERFECT”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zaprezentował Przewodniczący Komisji Pan Leonard Przesławski i on też wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za ro 2016, co Walne Zebranie Członków uczyniło.

Wiceprezes Zarządu Sławomir Buk przedstawił także Plan Działania i Preliminarz wydatków na rok 2017, które Walne Zebranie Członków przyjęło stosownymi uchwałami.

Załącznikami do w/w informacji są:

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!