Regulamin RODO

PONIŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU.

Szanowni Państwo.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

            Realizując powyższe wymogi, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

            Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z siedzibą w Mieścisku, Pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko (Biuro: Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, telefon kontaktowy:67 25 52 489).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Bogdanem Spętanym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, RLKS, Umowa Ramowa i Statut Stowarzyszenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY – Załącznik

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY Załącznik

            W związku ze zmianą przepisów ochrony danych osobowych prezentujemy pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz klauzule odnoszące się do poszczególnych działań:

 1. Pismo ARiMRZałącznik
 2. Działanie 19.2
 1. Działanie 19.3
 1. Działanie 19.4

 

KLAUZULE DODATKOWE STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

 1. Działanie 19.4
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY” Załącznik
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW I WNIOSKODAWCÓW PROW – Załącznik

 

 

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!