OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NUMER 10/2019

Nabór numer 10/2019 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a - rozporządzenia LSR "Podjęcie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.1 "Podejmowanie dzialalnośi gospodarczej"

10.0 Ogłoszenie - Załącznik

10.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu podejmowania działalności gospodarczej - Załącznik

10.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

10.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

10.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

10.5. Wzór protestu - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!