OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NUMER 9/2019

Nabór numer 9/2019 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c - rozporządzenia LSR "Rozwijanie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.2 "Rozwijanie dzialalnośi gospodarczej"

9.0. Ogłoszenie - Załącznik

9.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwijania działalności gospodarczej - Załącznik

9.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

9.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

9.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

9.5. Wzór protestu - Załącznik

Wniosek do pobrania ze strony ARiMR - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!