OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NUMER 7/2018

Nabór numer 7/2018 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - rozporządzenia LSR "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", Przedsięwzięcie 1.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej"

7.0. Ogłoszenie - Załącznik

7.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Załącznik

7.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

7.3. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

7.4. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Załącznik

7.5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

7.6. Wzór protestu - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!