OCENA I WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

Ocena i wybór operacji do finansowania operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" przez Radę Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniach 22.03. oraz 28.03. br. - na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.

Nabór 1/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowania działalności gospodarczej" 

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

 

Nabór 2/2017  w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

 

Nabór 3/2017  w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania - Załącznik

 

Nabór 4/2017  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

Lista operacji zgodnych z LSR – Załącznik

Lista operacji wybranych do finansowania – Załącznik

WYKAZ OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Wykaz operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" - na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przed podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania 19.2.

Nabór 1/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Podejmowania działalności gospodarczej" Załącznik

Nabór 2/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. "Rozwijanie działalności gospodarczej" Załącznik

Nabór 3/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabou wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej" Załącznik

Nabór 4/2017 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabou wniosków w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"  Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl