AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW


Przypominamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, że widzimy się 30 marca br. w czwartek o godzinie 18.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie, ul. Rynek 16A (64-830 Margonin) na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Projekt dokumentów do wgląądu:

  1. Projekt Sprawozdania Zarządu za rok 2022 - Projekt Sprawozdania
  2. Projekt Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 - Projekt Sprawozdania
  3. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2022 - Projekt Uchwały
  4. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 - Projekt Uchwały
  5. Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia "Dolina Wełny" za rok 2022 - Projekt Uchwały

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl