AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW BIURA 

W ramach realizacji Planu Szkoleń dla Pracowników Biura Stowarzyszenia "Dolina Wełny", w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" odbyło się szkolenie dla pracowników Biura.

Szkolenie odbyło się w zakresie "Zasady dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia "Dolina Wełny"". W szkoleniu wzięło udział 3 pracowników Biura.

Celem szkolenia było zapoznanie Pracowników Biura z dokumentami legislacyjnymi w kontekście monitoringu i ewaluacji, analiza sprawozdania z realizacji LSR, analiza realizacji wskaźników, analiza LSR pod kątem zgodności wskaźników z LSR, najlepsze narzędzia i metody monitorowania i ewaluacji w LGD, różne modele monitorowania i ewaluacji strategii lokalnych kierowanych przez społeczność.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl