AKTUALNOŚCI

RAJD ROWEROWY "RADWANKI 2022" ZA NAMI...

W dniu 17 września 2022 roku odbył się "Rajd Rowerowy Radwanki 2022", w ramach wydarzenia promocyjno-aktywizacyjnego zapisanego w Planie Komunikacji Stowarzyszenia "Dolina Wełny" na 2022 rok.

Cykliści, mimo obaw o warunki pogodowe, zebrali się na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, gm. Margonin. Po krótkim powitaniu, a także przybliżeniu zasad poruszania się grupą rowerową, miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli w trasę.

Na mecie rajdu czekał poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz konkursy: przyrodniczo-turystyczny, wiedzy o gminie Margonin oraz konkurs o ruchu drogowym.

Celem wydarzenia była aktywizacja lokalnej społeczności, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców obszaru LGD oraz popularyzacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rajd rowerowy współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19. "Wsparcie dla rozwoju loklnego w ramach inisjatywy LEADER" poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020. 

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl