AKTUALNOŚCI

 PROJEKT WSPÓŁPRACY "SWPIK"

Projekt pod nazwą "Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw" w ramach poddziałania 19.3, objętego PROW na lata 2014-2020, którego celem jest 

wzmocnienie kapitału społecznego opartego o działania promocyjne z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez promocję zasobów z terenu LGD będących stronami projektu z wykorzystaniem nowoutworzonego portalu internetowego oraz organizację wydarzeń promocyjnych i utworzenie nowoczesnego portalu internetowego czterech obszarów na terenie województw wielkopolskiego i kujawko-pomorskiego,

realizowany będzie w okresie 13.06.2019 - 30.06.2022, a partnerami projektu są:

  • Stowarzyszenia Pałuki Wspólna Sprawa ze Żnina,
  • Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,
  • Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli z Inowrocławia oraz
  • Stowarzyszenia "Dolina Wełny"

TABLICA INFORMACYJNA - Załącznik

TABLICA

 

 

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl