AKTUALNOŚCI

 INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w terminie od 14 lutego do 28 lutego 2022 roku na:

"Podejmowanie działalności gospodarczej"

  • Przedsięwzięcie 2.1.1 "Podejmowanie działalności gospodarczej" - ogłoszenie numer 17/2022

"Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"

  • Przedsięwzięcie 1.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej" - ogłoszenie numer 18/2022
  • Przedsięwzięcie 3.1.1 "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" - ogłoszenie numer 19/2022

OGŁOSZENIA wraz z DOKUMENTACJĄ NABOROWĄ znajdują się w zakładce "NABORY WNIOSKÓW" http://dolinawelny.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl