AKTUALNOŚCI

POSIEDZENIE RADY STOWARZYSZENIA "DOLINA WEŁNY"

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, zapraszamy wszystkich Członków Organu Decyzyjnego na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 07 grudnia br. (wtorek) o godzinie 15.30 w Biurze Stowarzyszenia, ul. Kolejowa 24 w Wągrowcu.

Obrady będą miały na celu ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR oraz pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zaproszamy wszystkich Członków Rady!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl