AKTUALNOŚCI

STOWARZYSZENIE "DOLINA WEŁNY" ZAPRASZA NA LEKCJE "OBCUJEMY Z PRZYRODĄ"

W związku z realizacją Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" chcielibyśmy poinformować Państwa o wydarzeniu promocyjno-aktywizacyjnym opartym o lokalne dziedzictwo przyrodnicze terenu LGD - "Obcujemy z przyrodą".

Potencjalnymi uczestnikami wydarzenia będą dzieci i młodzież z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny".

Efektem działania będzie integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży, a także wzrost zainteresowania lokalnym dziedzictwem przyrodniczym obszaru LGD.

Lekcje z przyrodą odbędą się:

  • 14.09.2021 r. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie, gm. Wapno - godz. 9.00 - 12.00
  • 17.09.2021 r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, gm. Margonin - godz. 9.00 - 12.00
  • 28.09.2021 r. Szkoła Podstawowa Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym, gm. Mieścisko - godz. 9.00 - 12.00

Dla dzieci w programie lekcji m.in.: gry i zabawy, gatunki zwierząt, puzzle, dziedzictwo przyrodnicze, obszar LGD itp.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl