AKTUALNOŚCI

RAJD ROWEROWY W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY ZA NAMI...

W dniu 26 września 2021 roku odbył się "Rajd Rowerowy Przyrodniczo-Krajobrazowy", będący częścią projektu współpracy pn. "Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw". Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w umowie o przyznaniu pomocy nr 00007-6936-UM0220001/18, a stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

Cykliści, mimo obaw o warunki pogodowe, zebrali się na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych, gm. Kiszkowo. Po krótkim powitaniu, a także przybliżeniu zasad poruszania się grupą rowerową, miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli w trasę, która przebiegała przez obszar Stowarzyszenia "Dolina Wełny".

Na mecie rajdu czekał poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz konkursy: wiedzy o Gminie Kiszkowo, wiedzy o ruchu drogowym oraz konkurs sprawnościowy. Z pośród uczestników rajdu wyłoniono również najstarszego i najmłodszego uczestnika.

Celem wydarzenia była aktywizacja lokalnej społeczności, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców obszaru LGD oraz popularyzacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rajd rowerowy współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19. "Wsparcie dla rozwoju loklnego w ramach inisjatywy LEADER" poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" PROW 2014-2020. 

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl