AKTUALNOŚCI

UMOWA PARTNERSKA NA KOLEJNY PROJEKT WSPÓŁPRACY PODPISANA

W dniu 10 sierpnia 2021 roku, w Kruszwicy podpisana została Umowa Partnerska, która dotyczy podjęcia współpracy w ramach projektu pn. "EKO LGD", pomiędzy partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz Stowarzyszeniem "Dolina Wełny", która dotyczy kolejnego już Projektu Współpracy.

W ramach projektu zostaną utworzone EKO-punkty, składające się z czujników pomiaru czystości powietrza i stacji meteorologicznych. Urządzenia zostaną zainstalowane w każdej Gminie z obszaru działania partnerów realizujących projekt.

Łącznie projektem objęte zostanie 25 gmin członkowskich, a zaplanowane zadania będą realizowane pomiędzy IV kwartałem 2021 roku, a III kwartałem 2022 roku. Budżet Projektu Współpracy "EKO LGD" wyniesie ok. 650 000,00 zł, natomiast kwota przeznaczona na realizację zadań przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" to ok 190 000,00 zł.

Z ramienia Stowarzyszenia "Dolina Wełny" Umowę Partnerską podpisali Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Stowarzyszenia Danuta Gomulec.

DSC06732  DSC06760  DSC06776  

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl