AKTUALNOŚCI

GMINA WĄGROWIEC PODPISAŁA UMOWĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH NABORU NR 14/2020

W dniu 09 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pana Jarosława Maciejewskiego podpisali umowy o dofinansowanie m.in. projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec Jerzy Łukaszczyk oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” Janusz Woźniak.

W imieniu Gminy Wągrowiec umowy o dofinansowanie podpisali: Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec oraz Dorota Knopczyńska – Skarbnik na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Ochodzy” w wysokości 396 052,00 zł.

Gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji!!!

IMG 17661

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl