AKTUALNOŚCI

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenie "Warsztatów florystyczno-dekoratorskich":

Przeprowadzenie 4 godzinnych warsztatów dla ok. 60-80 osób, w miejscowości i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Więcej informacji w poniższym zapytaniu ofertowym:

1. Zapytanie ofertowe - Załącznik

2. Załącznik do zapytania ofertowego - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl