AKTUALNOŚCI

DRUGI PROJEKT GRANTOWY RÓWNIEŻ ROZLICZONY!!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że rozliczyła również drugi projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Piękna Dolina Wełny" - organizacja wydarzeń o znaczeniu lokalnym promującym obszar. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji, podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR".

W naborze wzięło udział 11 Grantobiorców, czego efektem było: doposażenie 2 podmiotów działających w sferze kultury, 3 operacje dotyczyły aktywizacji mieszkańców, doposażenie 5 podmiotów w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 1 operacja w ramach promocji walorów obszaru „Doliny Wełny”.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 300 tysięcy złotych. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na realizację operacji wyniosła 183 822,00 złotych.

Poniżej przedstawiamy mapę naszych zrealizowanych grantów wraz z opisami – https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18m5goCc91pmtXNb_P9-rl2sl1y0Bppcb&usp=sharing

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w przeprowadzonym naborze projektów grantowych!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!