AKTUALNOŚCI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LSR

Przypominamy, iż wszystkie działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny", mają na celu systematyczną realizację założeń LSR na lata 2016-2023: celów i przedsięwzięć oraz przyporządkowanych im wskaźników.

Intensywność prowadznia naborów oraz wybór typu operacji, ustalany jest w taki sposób, aby Stowarzyszenie uzyskiwało wymagany poziom realizacji wskaźników w kluczowych momentach ich pomiaru.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę ukazującą: cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia, które po osiągnięciu pozwolą urzeczywistnić wizje naszego obszaru.

CEL OGÓLNY 1.0 "POPRAWA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU DOLINY WEŁNY"    
 Cel szczegółowy 1.1  "Poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej"
Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
Przedsięwzięcie 1.1.2  Rozwój obiektów kulturalnych

Cel  szczegółowy 1.2    

"Wzrost aktywności i współpracy oraz więzi, jako elementów kapitału społecznego"  Przedsięwzięcie 1.2.1 Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny
Przedsięwzięcie 1.2.2 Upowszechnianie wiedzy o LSR
Przedsięwzięcie 1.2.3 Utworzenie partnerstwa lokalnego i ponadlokalneg
 Przedsięwzięcie 1.2.4 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu
 Cel szczegółowy  1.3 "Sprawne funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania"  Przedsięwzięcie 1.3.1 

Funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia, niezbędnego dla prawidłowej realizacji wdrażania LSR.

CEL OGÓLNY 2.0 "POPRAWA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU DOLINY WEŁNY" 
 Cel szczegółowy 2.1  "Zakładanie i rozwój przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy"
Przedsięwzięcie 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 2.1.2  Rozwijanie działalności gospodarczej
 Cel szczegółowy  2.2 "Inicjatywy służące rozwojwi przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy" Przedsięwzięcie 2.2.1  Współpraca sektorowa i międzysektorowa dla rozwoju oferty edukacyjnej i turystycznej, poprzez organizowanie miejsc pracy
CEL OGÓLNY 3.0 "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PROMOCJA WALORÓW OBSZARU DOLINY WEŁNY"
 Cel szczegółowy 3.1  "Poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"
Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie 3.1.2  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Cel  szczegółowy 3.2    

"Promocja obszaru i jego walorów"  Przedsięwzięcie 3.2.1 Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny
 Przedsięwzięcie 3.2.2 LGD promuje walory obszaru Doliny Wełny

Więcej informacji na temat założeń LSR oraz działalności Stowarzyszenia "Dolina Wełny" można znaleźć na naszej stronie internetowej, a także uzyskać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 24, II piętro, pok. 202 lub pod numerem telefonów: 67/25-52-489 lub 508-568-051. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!