AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” planuje przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w drugim półroczu 2020 roku (sierpień-wrzesień) na:

  • Operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 2 c – rozporządzenia LSR „Rozwijanie działalności gospodarczej”,
  • Operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 6 – rozporządzenia LSR „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”,
  • Operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 – rozporządzenia LSR „Nabór wniosków o powierzenie grantów” w następujących przedsięwzięciach:
  1. 1.2 „Rozwój obiektów kulturalnych”,
  2. 2.1 „Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny”,
  3. 2.4 „Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu”,
  4. 1.2 „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,
  5. 2.1 „Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny”

Kolejne informacje oraz niezbędne dokumenty będą zamieszczone na stronie internetowej po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz do odwiedzin naszego Biura i korzystania z bezpłatnego doradztwa.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!