AKTUALNOŚCI

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 9/2018/G

W dniu 17 lipca 2019 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 14/2019/G "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych" - przedsięwzięcie 3.2.1.

1. Lista wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

3. Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

4. Protokół - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!