AKTUALNOŚCI

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - NABÓR NUMER 12/2019/G

W dniu 17 lipca 2019 r. na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia "Dolina Wełny" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach projektów grantowych, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 złożonych w ramach naboru grantowego numer 12/2019/G "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" - przedsięwzięcie 1.2.4.

1. Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR - Załącznik

2. Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów - Załącznik

3. Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów - Załącznik

4. Protokół - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd